Hatena::Groupchinese

妄言砂漠

1972-01-22 このエントリーを含むブックマーク

() (zhǐ) 在乎(zàihu) ()

如果(rúguǒ) 没有(méiyǒu) 遇见(yùjiàn) () ,

() (jiāng) (huì) (shì) (zài) 哪里(nǎli) ?

日子(rìzi) (guò) (de) 怎么样(zěnmeyàng) ,

人生(rénshēng) 是否(shìfǒu) (yào) 珍惜(zhēnxī) ?

也许(yěxǔ) 认识(rènshi) (mǒu) () (rén) ,

(guò) (zhe) 平凡(píngfán) (de) 日子(rìzi) .

不知道(bùzhīdao) (huì) 不会(bùhuì) ,

() (yǒu) 爱情(àiqíng) (tián) () () ?

トラックバック - http://chinese.g.hatena.ne.jp/Ctrans/19720122